Hệ Thống VIP

Hệ Thống VIP

25/11/2020

Hệ Thống VIP 

Xin chào Chủ Soái, Tiểu Anh xin gửi tới Chúa Công hệ thống VIP và các Đặc quyền VIP Tương ứng

I, Hệ thống VIP: 

- 1 Exp Vip = 1 KNB nạp vào game (không tính KNB ưa đãi thêm từ sự kiện và nạp đầu).

- Trong Thủ Thành Origin có tổng cộng 15 cấp VIP, các mốc EXP VIP tương ứng với cấp độ như sau:

 

Cấp VIP EXP VIP Mốc Nạp(VNĐ)
VIP 4 3000 600,000
VIP 5 6000 1,200,000
VIP 6 10000 2,000,000
VIP 7 15000 3,000,000
VIP 8 25000 5,000,000
VIP 9 40000 8,000,000
VIP 10 65000 13,000,000
VIP 11 100000 20,000,000
VIP 12 150000 30,000,000
VIP 13 225000 45,000,000
VIP 14 350000 70,000,000
VIP 15 500000 100,000,000

 

II, Hệ thống quà VIP: 

- ​Khi lên cấp VIP nhất định, chủ soái sẽ có thể mua gói quà VIP, nhận quà VIP mỗi ngày và mua gói quà hàng ngày

- Quà hàng ngày bao gồm quà miễn phí và quà mua mỗi ngày:

- Gói quà mua mỗi ngày:

Tỉ lệ quy đổi: 1.000 VND = 5 KNB

 

 

Mong rằng với những điều Tiểu Anh gửi ở trên, sẽ giúp Chủ Soái trên con đường chinh phục Thủ Thành Origin


BQT Thủ Thành Origin!

Trân Trọng

 

 

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ